iG PURE - inovativní nátěrová technologie

16.02.2021

Věda, která slouží pro lepší život. iG Pure je produktová řada pro finální úpravu dřeva s vysokým podílem technologie, která v jediném výrobku zahrnuje dva základní principy - dlouhodobou ochranu a samočistící působení. Nanotechnologie a ionty stříbra se zde spojují, aby přispěli k čistícímu a bezpečnějšímu životnímu prostředí

Hygiena, která má dvojí funkci
Borma iG PURE je povrchová úprava na dřevo poslední generace s dvojí funkcí. Na základě inovativních výsledků výzkumného projektu byl Borma iG PURE vyvinuté, aby dodávalo dlouhodobou ochranu ošetřeného povrchu a přitom mělo samočistící funkci.

Polymerní struktura s vysokým technologickým podílem chrání dřevěný podklad a technologie
, kdy jsou na povrch uvolňovány ionty stříbra, poskytuje optimální vlastnosti při jeho údržbě.
Dřevěné povrchy , které jsou ošetřeny pomocí Borma iG PURE nabízejí větší hygienu mezi jednotlivými úklidy.

Hlavní rysy pro sanifikaci:
- Aktivní účinnost po dlouhou dobu
- Samočištění mezi jednotlivými cykly údržby
- Dobře známá ,obecně přijímaná spolehlivost, která je konsolidovaná pomocí iontů stříbra
- Technologie Borma iG PURE k okamžitému použití na bázi přírodního oleje
- Transparentní povrchová úprava, která je odolná světlu

Dvojí funkčnost: hlavní rysy
Tato speciální morfologie anorganických krystalů umožňuje:
- kontrolované uvolňování s dlouhodobou účinností
- optimalizace proti vyblednutí způsobené světlem
- určeno pro povrchovou úpravu dřevěných podlah a nábytku
- vysoká odolnost teplu během aplikace pomocí padu (leštícího kotouče)
- odolnost na umývání během pravidelné údržby

Každodenní umývání povrchů umožní aktivovat bariéru proti bujení mikroorganizmů, které je často hlavní příčinou nepříjemného zápachu. Zvláštní struktura anorganických krystalů způsobí postupné uvolňování kovových iontů stříbra. 

Je to velmi významná vlastnost právě proto, že nanostruktura krystalů umožňuje uvolnění stříbra postupným táním vlákna v podmínkách vlhka. Tímto způsobem je možné udržet v čase účinnost ochrany. 


Anorganická povaha matrice nanostrukturovaného skla obsahující stříbro zabezpečí i odolnost na teplo a brání před blednutím způsobeným světlem, které je také typickým problémem standartních aditiv na bázi nanočástic stříbra.

Borma iG PURE je schopný nabídnout žádoucí čistící a sanitární účinnost. Technologie se zapouzdřením stříbra a jeho vložení do systému povrchových úprav dřeva nabízí kontinuální ochranu povrchům, které jsou vystaveny častým kontaktům, jako například podlahy, dveře a zásuvky.

Technologická podstata: nanostruktura

Kontrolované uvolňování stříbra iontovou výměnou za vlhkých podmínek. Ionty stříbra jsou uzavřené v anorganických nanostukturovaných krystalech v mikronové škále. Nejedná se o nanočástice stříbra.